LITURGISCHE KALENDER 11 JANUARI

Dagelijks Woord

Toen de melaatse Jezus zag, wierp hij zich ter aarde neer en smeekte Hem: 'Heer, als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen.' Lc 5, 12


Liturgische kalender

Lezingen van de dag

Heiligen van de dag